Dostava v 2-3 delovnih dneh.

100% garancija na zadovoljstvo.

Brezplačna dostava za naročila nad 30 €.

Pomoč: (Pon - Pet: 8.00 - 16.00) 0590 82 770

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri “OHRANI SVOJO NARAVNO LEPOTO S KOLAGENOM!”

1. Splošno

Organizator nagradne igre z naslovom: »Ohrani svojo naravno lepoto s kolagenom!« je družba SENSILAB d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju tudi: Sensilab).

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so v celoti objavljeni na spletni strani: https://www.sensilab.si/splosni-pogoji-in-pravila-ohrani-naravno-lepoto-2019.

Na izziv se lahko zainteresirani prijavijo od 8. 7. 2019 do 31. 7. 2019.

2. Definicije pojmov

2. 1 Udeležba v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bo vpisala na Facebook strani UNDO Slovenija zahtevane podatke, se strinjala s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v Sensilab, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega izbora.

Organizator nepopolnih prijav nagradne igre ne bo upošteval.

3. Izbor nagrajencev

Izmed vseh prijavljenih udeležencev, ki bodo v nagradni igri sodelovali pod pogoji iz 2.1, bo družba Sensilab d.o.o. v sestavi 3-članske komisije predstavnikov Sensilaba dne 1. 08. 2019 v prostorih družbe v Ljubljani izžrebala nagrajenca oziroma nagrajenko (v nadaljevanju za oba spola tudi: nagrajenec).

Nagrajenec bo do najkasneje dne 09. 08. 2019 objavljen spletni strani https://www.sensilab.si/splosni-pogoji-in-pravila-ohrani-naravno-lepoto-2019.

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen na elektronski naslov, naveden v njegovi prijavi, najkasneje v osmih dneh po izboru. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade. V kolikor prvi izbrani nagrajenec ne bo prevzel nagrade, se bo v roku 8 dni po preteku roka za prevzem nagrade ponovno sestala komisija ter ponovila žrebanje. Slednje se lahko ponavlja, dokler nagrada ne bo podeljena izžrebanemu nagrajencu, ki bo pravočasno prevzel nagrado.

Srečna nagrajenka nagradne igre je Anja Zornik.

4. Nagradni sklad

Nagrado 90-dnevne zaloge Collagen Drinka podarja podjetje Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR (vrednost 44,85 EUR), dohodnino plača prejemnik nagrade.

5. Obveznosti prijavljenih oseb na nagradno igro

Organizator si pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili,
  • če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu.

Udeleženci, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni že pred žrebom.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Vsak udeleženec organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 ). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o brezplačnem izzivu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

7. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@undo.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bodo odpravljene v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.

Za vse spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, v Republiki Sloveniji.

8. Spremembe nagradne igre

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo ter pravila in pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o kakršnikoli spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. V primeru spremembe pravil lahko udeleženci prostovoljno odstopijo od sodelovanja v nagradni igri in sicer tako, da prenehajo z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

9. Končne določbe

Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju izbora.

Udeležencem izbora sta ves čas zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu: info@undo.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Pravila izbora so ves čas trajanja nagradne igre dostopna na Facebook strani https://www.facebook.com/UndoSlovenija/.

V Ljubljani, 5. julija 2019.